C:\Users\UltimateONE\Desktop\แพทย์.jpg

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 คนไข้เก่าที่มีประวัติการรับบริการกับทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย สามารถทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและลงทะเบียน รอข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั้งบน IOS และ Android

สำหรับขั้นตอนในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในระบบ Android มีดังนี้

ดาวน์โหลดผ่าน Google Play ค้นหาแอปการแพทย์แผนไทยทางไกล มองหาแอปพลิเคชัน DTAM รองรับ (Android เวอร์ชัน 7 ขึ้นไป)

ขั้นตอนในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันระบบ IOS มีดังนี้

ต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store ค้นหาแอปการแพทย์แผนไทยทางไกล มองหาแอปพลิเคชัน DTAM (รองรับ IOS เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)

โดยขั้นตอนในการลงทะเบียน มีดังนี้

  • ลงทะเบียนเข้าใช้งาน ตั้งค่ารหัส PIN

  • ขอนัดรับบริการตรวจทางไกล Tele Consult

  • รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการนัดหมาย

  • พบแพทย์ทางไกลตามวัน เวลาที่นัดหมาย

  • ชำระเงิน แจ้งสลิป และรอรับยา

  • รับพัสดุสแกน QR code เพื่อรับยาและประเมินความพึงพอใจ

ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน หรือโทร 02 - 224 - 3261 (ตามเวลาทำการ)

เข้าชม 28 แชร์ 0
เกาะติดประเด็นสำคัญกดติดตาม "ข่าวสเตชั่น"

#โฆษกประชาชนอื่นๆ