C:\Users\UltimateONE\Desktop\ป้องกันไข้เลือดออก.jpg

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เพจกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ออกมาให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการดูแลตนเองในช่วงหน้าฝน เนื่องจากเป็นช่วงที่มีอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงที่สุด 

โดยมีการรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 20 มิถุนายน 2565 พบว่า ผู้ป่วยมีทั้งหมด 5,196 ราย เสียชีวิต 6 ราย ส่วนใหญ่อายุ 15 - 24 ปี รองลงมา 10 - 14 ปี

5 จังหวัดที่พบอัตราการป่วยสูงสุด มีดังนี้

  • แม่ฮ่องสอน

  • ตาก

  • ระนอง

  • น่าน

  • นครปฐม

วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก มีดังนี้

  • เก็บบ้าน โรงเรียนให้สะอาด ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก

  • เก็บขยะบริเวณบ้าน โรงเรียนให้เรียบร้อย

  • เก็บภาชนะให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่

นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการสังเกตอาการ ทั้งตัวเองและคนใกล้ตัว หรือหากพบว่า มีอาการไข้สูง ลองกินยาแล้วไข้ไม่ลดหรือลดแล้วไข้กลับมาสูงอีก ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระบอกตา มีจุดเลือดออกที่ลำตัวแขน ขา แนะนำให้รีบไปพบแพทย์ ไม่ควรซื้อยามากินเอง โดยเฉพาะยาลดไข้แอสไพลิน ไอบูโปรเฟน

ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค หรือสายด่วน 1422

เข้าชม 35 แชร์ 0
เกาะติดประเด็นสำคัญกดติดตาม "ข่าวสเตชั่น"

#โฆษกประชาชนอื่นๆ