นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ให้การสัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีการวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่มีการนำเสนอผลวิจัยและถอดบทเรียนจากงานวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย แต่ไม่สามารถลดอาการและปริมาณเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เมื่อเทียบกับยาตัวอื่น นพ.ธงชัยได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน ผู้วิจัยก็ได้รับข้อมูลว่ายังไม่ได้ทบทวนรายละเอียดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และผลการศึกษานี้ได้ถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่กรรมการบางคนได้แสดงความเสียใจว่าอาจมีข้อผิดพลาดที่ต้องทบทวน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ให้ถูกต้อง

 

ดังนั้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะจัดประชุมเชิญทั้งสวรส. และทีมวิชาการเพื่อพิจารณาและสรุปข้อเท็จจริงในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ เพื่อที่จะได้ตัดสินใจที่แน่ชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องวิชาการ การสื่อสารอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้ยาฟ้าทะลายโจร สำหรับคำแนะนำในการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด-19 คือให้ใช้กับผู้ที่มีอาการน้อย รับประทานยาเป็นเวลา 5 วัน หรือบางครั้งอาจเป็นเวลา 3 วัน และหยุดการใช้ยาเมื่ออาการดีขึ้น โดยไม่มีปัญหา

 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขอให้ประชาชนในประเทศระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี รวมถึงการใช้ยาหรือสารที่เป็นทางเลือกอื่นๆ และอย่าลืมปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนการใช้งาน

เข้าชม 90 แชร์ 0
เกาะติดประเด็นสำคัญกดติดตาม "ข่าวสเตชั่น"

โควิด-19อื่นๆ