การที่ผู้ทำผิดที่ได้รับโทษจากการกระทำผิดต้องการเดินทางในความชีวิตอย่างมีความหมายและไม่ต้องการกลับไปเข้าสู่วังวนเดิม มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอาชีพ การเตรียมความพร้อมจิตใจ และการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา และกรมราชทัณฑ์ ได้คอยสนับสนุนและดำเนินการไปตามนั้น

 

การฝึกอาชีพเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ต้องขังมีความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตเมื่อกลับไปสู่สังคมภายนอก แต่ที่สำคัญยิ่งขึ้นคือ การมีความตั้งใจ การมีความกระตือรือร้น และการยอมรับความผิดพลาดของตนเอง เพื่อไม่ให้กระทำผิดซ้ำ

 

นอกจากนี้ การได้รับการสนับสนุนและคำปรึกษาจากครอบครัว, เพื่อน, และสังคม เป็นสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้ผู้ต้องขังมีความกำลังใจและความหวังในการก้าวหน้า โดยเฉพาะการเข้ารับฝึกอาชีพ, การได้รับคำปรึกษาจิตวิทยา, และการมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการทำความดีต่อสังคม

 

ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินชีวิตในแนวที่ถูกต้อง แต่ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองและสังคมภายนอกให้ดียิ่งขึ้น และนี่คือเป้าหมายหลักของทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา ที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ต้องขังในการเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางสู่ชีวิตใหม่

เข้าชม 60 แชร์ 0
เกาะติดประเด็นสำคัญกดติดตาม "ข่าวสเตชั่น"

ทั่วไทยอื่นๆ