วันที่ 23 พ.ย. 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า วันนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ร่วมกันเห็นชอบโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสจำนวน 30 แห่ง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 10 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566-2575 โดยจะอนุมัติวงเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 1,169 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการจากการประเมินผลโครงการที่ผ่านมาในโรงเรียนนำร่องจำนวน 12 แห่ง ที่จัดการศึกษาหลักสูตรด้านอาชีพเป็นระยะเวลา 1 ปี พบว่าผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนสามารถผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพทุกคน

สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็ก และเยาวชน รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตามชายแดน เขตชนบท และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีฐานะยากจน ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือว่างงาน ได้มีทักษะวิชาชีพติดตัวไปประกอบอาชีพได้ซึ่งมีเป้าหมาย 900 คนต่อไป รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 ปี รวม 9,000 คน โดยจะเข้ารับศึกษาหลักสูตรระยะสั้นด้านอาชีพ 1 ปี

เข้าชม 3 แชร์ 0
เกาะติดประเด็นสำคัญกดติดตาม "ข่าวสเตชั่น"

ทั่วไทยอื่นๆ