นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เผยแพร่คาดการณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจไทยในปี 2566 โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 3.6% และฟื้นตัวต่อเนื่องโดยครึ่งหลังปี 2566 คาดว่าจะประมาณ 4.2% ซึ่งเป็นการขยายตัวดีกว่าครึ่งแรกของปีที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.9%

 

เศรษฐกิจไทยที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวในปี 2566 เนื่องมาจากการบริโภคฟื้นตัวที่ดี รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 29 ล้านคน ซึ่งตัวเลขนักท่องเที่ยวจากจีนอาจน้อยกว่าที่คาดการณ์ แต่ก็มีนักท่องเที่ยวจากที่อื่น ๆ ที่มาเยือนประเทศไทยอยู่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากเศรษฐกิจของจีนที่ไม่ค่อยดีในครึ่งหลังปี 2566 ทำให้การส่งออกไทยลดลง

 

ในเดือนมิถุนายน ปี 2566 อัตราเงินเฟ้อในประเทศไทยอยู่ที่ 0.23% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและภาคเฉพาะชั่วคราวเช่น มีมาตรการรัฐบาลช่วยเหลือค่าไฟ ราคาอาหาร และราคาพลังงานที่ต่ำกว่าคาดการณ์ นายเศรษฐพุฒิได้กล่าวถึงว่าเงินเฟ้อในประเทศอาจกลับมาขยายตัวในระยะยาว ส่งผลกระทบต่อส่วนบริการที่อาจกระตุ้นเงินเฟ้อและมีแรงกดดันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการใช้จ่ายของภาครัฐในอนาคตอาจเป็นตัวกดดันเงินเฟ้อในอนาคต

 

เมื่อพิจารณาเรื่องดอกเบี้ยในประเทศไทย นายเศรษฐพุฒิกล่าวว่าการขยับดอกเบี้ยลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (normalization) จำเป็นต้องดูปัจจัยเชิงระยะยาวที่เมื่อทำนโยบายแล้วจะกลับสู่สภาวะปกติ ซึ่งคือเศรษฐกิจโตตามศักยภาพ อัตราเงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมาย 1 - 3% และไม่สร้างปัญหาด้านเสถียรภาพทางการเงิน นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงว่าไม่ควรหยุดการขึ้นดอกเบี้ยในขณะนี้เพราะการดำเนินนโยบายที่เกินไปอาจทำให้ตลาดเข้าใจว่าเงินเฟ้อลดลง แต่การเงินในประเทศยังคงมีความไม่แน่นอนและยังคงเสถียรในอนาคต ดังนั้นควรดูทิศทางและสมดุลของปัจจัยเหล่านี้ในระยะยาวเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับสมดุลและไม่ส่งผลกระทบเสียหายในด้านต่างๆ ของเศรษฐกิจประเทศไทย

เข้าชม 64 แชร์ 0
เกาะติดประเด็นสำคัญกดติดตาม "ข่าวสเตชั่น"