ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศถวายพระราชสมัญญา "พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย" แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

 

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการถวายพระราชสมัญญา "พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย" แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยประกาศว่า

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระปรีชาสามารถในการทำพระวิริยอุตสาหะ และปฏิบัติศาสนาพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับจดหมายเหตุในที่นานาประเทศ ซึ่งมีประโยชน์ต่องานจดหมายเหตุไทย ทรงให้ความสนับสนุน ส่งเสริม และอุปถัมภ์งานจดหมายเหตุของไทยอย่างต่อเนื่อง

 

นอกจากนี้พระองค์ยังแนะนำเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหมายเหตุ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนางาน รักษาการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุในฐานะมรดกทางประวัติศาสตร์ รวมถึงให้ความสำคัญแก่การจัดหลักสูตรวิชาเพื่อนำเข้าสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการและการวิจัยด้านจดหมายเหตุ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของอนุชนรุ่นหลังต่อไป

เข้าชม 62 แชร์ 0
เกาะติดประเด็นสำคัญกดติดตาม "ข่าวสเตชั่น"

ข่าวในพระราชสำนักอื่นๆ