วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 09.30 น. กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายใน ( กอ.รมน.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรายงานว่า มีกลุ่มประชาชนจำนวนประมาณ 40 คน มาร่วมกันประท้วงและแสดงเจตนารมณ์ แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ในหัวข้อ #SAVE112 ในพื้นที่บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา ตลาดหัวรอ เขตเทศบาลนคร

ซึ่งในการแสดงเจตนารมณ์ในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของเหล่าประชาชนที่จงรัก ภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และปกป้องไม่ให้มีการแก้ไขกฎหมาย มาตรา 112 ตามที่พรรคก้าวไกลได้นำเสนอนโยบายเอาไว้ เนื่องจากคิดว่าการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 เป็นการจาบจ้วง ล่วงเกิน ให้มีการลิดรอนพระราชอำนาจและจำกัดสิทธิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นประมุขของชาติไทย

โดยเหล่าประชาชนกลุ่มนี้ได้นำเครื่องเสียงมาเปิดเพลงชาติ เพลงหนักแผ่นดิน และถือป้ายโบกไปมา เขียนข้อความว่า จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ในขณะเดียวกันในพื้นที่ตลาดหัวรอ ก็มีพ่อค้า แม่ค้า ที่คอยให้บริการสินค้าอยู่บริเวณนั้นมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับกลุ่มมาประท้วง ทราบว่าเป็นกลุ่มสนับสนุนพรรคเพื่อไทย ก็ได้ออกมาต่อต้านการจัดกิจกรรมของกลุ่ม #SAVE112 เหตุการณ์ครั้งนี้ถึงแม้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้การจัดตั้งรัฐมนตรีในครั้งนี้ เป็นการจัดตั้งตามเสียงข้างมากก็ตาม แต่คาดว่าหากมีการจัดตั้งในครั้งนี้ได้ ก็จะเกิดความขัดแย้งความแตกแยกในสังคมไทยอย่างแน่นอน

เข้าชม 3 แชร์ 0
เกาะติดประเด็นสำคัญกดติดตาม "ข่าวสเตชั่น"

การเมืองอื่นๆ