กรุงเทพมหานคร, 25 ก.ค. - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์, ผู้ว่าฯกทม. ได้ประกาศขยายเวลาการชุมนุมที่ศูนย์ราชการเกียกกาย ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. จนถึงวันที่ 31 ส.ค.

 

นายชัชชาติ ได้เปิดเผยว่า ได้ทำการลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ ฉบับที่ 3 และได้กำหนดพื้นที่บริเวณถนน 2 ช่องจราจร, ทางเท้า และลานอเนกประสงค์ ภายในศูนย์ราชการเกียกกาย ในระหว่างวันที่ 26 ก.ค. จนถึง 31 ส.ค. เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะสามารถดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและสงบ

 

การประกาศนี้เกิดขึ้นในฐานะที่นายชัชชาติมีอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

 

นายชัชชาติ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้สถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ โดยพื้นที่ที่กำหนดขนาดประมาณ 4,700 ตารางเมตร ภายในศูนย์ราชการเกียกกาย

เข้าชม 7 แชร์ 0
เกาะติดประเด็นสำคัญกดติดตาม "ข่าวสเตชั่น"

การเมืองอื่นๆ